Likvidace následků vytopení

Když už se nehoda stane, máme po ruce vhodné řešení k odstranění jejích následků před tím, než sáhnete po prevenci dalšího úniku vody.

Přetlakově ionizační odvlhčení

Přetlakově Ionizační odvlhčení (PIO) je počítačem řízená ventilace na základě přetlaku a tvorby záporných aniontů.
PIO v prostoru vyvíjí vyšší tlak na veškeré povrchy (i na vodní hladinu), což zabraňuje odparu a dochází k neustálému vysoušení obvodové konstrukce.

Významným prvkem systému je ionizátor, který zvyšuje účinnost odvlhčení a zároveň vytváří zdravější prostředí. Záporné ionty mají pozitivní vliv na člověka a jeho zdraví. Celý proces PIO ventilace je řízen jednotkou, která sleduje poměry uvnitř a vně objektu.
Ideální je spojení PIO se systémem sálavého vytápění.

Tento systém vytlačuje vlhkost z daného prostoru, zamezí rozpadu budov, tvorbě plísní a odstraní zápach v místnosti. Navíc můžeme zaznamenávat a vyhodnocovat data, na základě kterých zoptimalizujeme celkový provoz ošetřovaného prostoru.

V neposlední řadě jsou pořizovací náklady nižší díky minimálním požadavkům na instalaci rozvodů nevzniká nutnost zakrývat vodní hladinu úspora prostoru díky malým rozměrům (cca 0,5m3) PIO jednotky.

Příznivá pořizovací cena

Český patent

Vysoká efektivita

Jednoduchá instalace

Spolehlivá prevence úniků vody

  • Dokáže spotřebu vody regulovat a v případě zjištění poruchy na vodovodním rozvodu přívod vody automaticky uzavřít.
  • Zamezí případným haváriím, nežádoucím únikům vody a z toho vyplývajícím finančním škodám.
  • Díky propojení s naším originálním softwarem dokáže identifikovat a podrobně reportovat vaši spotřebu vody.
  • Jedná se o originální český produkt!