<iframe src="https://player.vimeo.com/video/235533708" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

eVodník je české elektronické zařízení určené k automatické eliminaci výše popsaných a mnoha dalších možných událostí na vodovodních rozvodech a zařízeních k nim připojených v bytech, rodinných domech, komerčních provozovnách, administrativních budovách, archivech, studiích, datových centrech, školských, sociálních a zdravotnických zařízeních, dílčích prostorách a všude tam, kde byste nechtěli, aby vám voda poškodila/zničila majetek nebo způsobila řádný průvan ve vaší peněžence za nechtěnou „spotřebu“ vody.

SLEDOVÁNÍ A REPORTY
online sleduje a reportuje spotřebu vody ve vašem objektu

PREVENCE ÚNIKŮ
eliminuje úniky vody, o kterých ani nevíte a přesto je platíte

CHYTRÉ PROPOJENÍ
může komunikovat s vaším zabezpečovacím systémem EZS

INFORMACE IHNED
o zásahu proti škodám okamžitě informuje e-mailem a SMS

NEPŘETRŽITÁ OCHRANA
nonstop chrání vaši nemovitost před vytopením vodou

VLASTNÍ ŘEŠENÍ
ke správě využívá vlastní originální webovou aplikaci VTS

CHRÁNÍ MAJETEK

Automatické uzavření přívodu vody dojde-li k nežádoucímu úniku vody nebo havárii na vodovodním rozvodu.

ŠETŘÍ FINANCE

Detailní přehled o spotřebě vody a její ceně v reálném čase. To vše on-line na vašem PC, notebooku nebo mobilním telefonu.

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ

Uživatelská správa systému prostřednictvím internetu včetně ovládání, nastavení a sledování zařízení oprávněnými osobami.

PŘEDCHÁZÍ HAVÁRIÍM

Systém uživatele upozorňuje na odchylky ve spotřebě vody proti spotřebě běžné zasíláním varovných e-mailů a SMS.

  • Díky propojení s naším originálním softwarem dokáže identifikovat a podrobně reportovat vaši spotřebu vody.
  • Dokáže spotřebu vody regulovat a v případě zjištění poruchy na vodovodním rozvodu přívod vody automaticky uzavřít.
  • Zamezí případným haváriím, nežádoucím únikům vody a z toho vyplývajícím finančním škodám.
  • Jedná se o originální český produkt!

Úplné představení systému eVodník

je dostupné na webových stránkách věnovaných pouze tomuto produktu.